Lageret hos et verksted var stadig utsatt for tyveri av kostbare bildeler. Løsningen ble et moderne adgangskontrollsystem. Det gir et helt annet nivå på oversikten over hvem som benytter hvilke dører i bygget, i tillegg til selve skallsikringen og de pålagte rømningsveiene.