<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Artikler om Borettslag

  Borettslag: Praktiske grep for å anskaffe elektronisk adgangskontroll

  15. mai 24

  Anskaffelse av adgangskontroll i borettslaget bør gjøres på en systematisk måte for å ha kontroll på valg av løsning, nødvendige funksjoner og budsjett. Her er oppskriften.

  Har du kontroll på hvem som har adgang til borettslaget?

  13. mars 24

  Styret i borettslaget merker at det blir stadig mer utfordrende å håndtere adgangskontrollen i bygningsmassen. Samtidig som innganger, garasje og felleslokaler skal sikres, er det et økende behov for å gi tilgang for pakkelevering, bildeling og andre eksterne tjenester. La oss se på hvordan dette kan løses.

  Hva koster det å anskaffe adgangskontroll i borettslaget?

  14. februar 24

  Oppgradering fra en tradisjonell mekanisk lås med systemnøkler til et elektronisk adgangskontrollsystem er naturligvis forbundet med en viss investeringskostnad. Samtidig vil det kunne bidra til lavere driftskostnader og høyere sikkerhet i borettslaget eller sameiet. Derfor bør du se på kostnadene over tid.

  Befaring: Slik får borettslaget riktig adgangskontroll og porttelefon

  10. januar 24

  Nytt adgangskontrollsystem og callinganlegg i borettslaget krever grundig planlegging. Det er smart å starte med en befaring, der en mulig leverandør går gjennom hoveddører og dører til garasje og andre fellesområder. Da jobber dere sammen for å finne de beste løsningene.

  Valg av riktig porttelefon til borettslag og sameie

  25. oktober 23

  En porttelefon til boligselskapet er mer enn en litt avansert ringeklokke. Besøkende skal enkelt finne frem til beboerne, som også skal være trygge på hvem de slipper inn. Løsningen bør ha et design som er tilpasset fasaden. I tillegg kan den med fordel bidra til enklere administrasjon for styret.

  Om Adgangsguiden

  I Adgangsguiden finner du tips, råd og veiledning om mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll og porttelefon-løsninger for borettslag, sameier, industri- og næringsbygg. Våre entusiastiske fagressurser bidrar med kompetanse og egne erfaringer, og vi deler villig av det vi lærer ute på oppdrag. Tips oss gjerne om spørsmål, problemstillinger og temaer vi bør ta opp her i Adgangsguiden.

  Besøk rbergersen.no

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring
  New call-to-action
  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen