<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Artikler om Adgangskontroll

  Forutsigbar drift av adgangskontrollsystem og dørmiljø i næringsbygg

  24. mai 23

  Dører, låser og porttelefoner som ikke fungerer som de skal, kan skape irritasjon for kunder og ansatte og føre til et anstrengt forhold mellom utleiere og gårdeier. Service og vedlikehold forebygger naturlig nok driftsproblemer. Her er noen tips om hva en slik serviceavtale bør inneholde for å bidra til forutsigbar drift.

  Porttelefon i næringsbygg og kombinerte bygg

  10. mai 23

  I et næringsbygg er porttelefonen noe mer enn bare en ringeknapp for å få kontakt med leietakerne. Callinganlegget skal sørge for at besøkende raskt finner frem til bedrift og beboer. Og sammen med den øvrige fasaden, bidrar denne installasjonen til å skape førsteinntrykket av både bygget og bedriftene.

  Adgangskontroll: Fysisk sikring av næringsbygg

  26. april 23

  Lageret hos et verksted var stadig utsatt for tyveri av kostbare bildeler. Løsningen ble et moderne adgangskontrollsystem. Det gir et helt annet nivå på oversikten over hvem som benytter hvilke dører i bygget, i tillegg til selve skallsikringen og de pålagte rømningsveiene.

  Valg og anskaffelse av adgangskontrollsystem til næringseiendom

  12. april 23

  Når du renoverer eller oppfører et nytt næringsbygg, er du som eier naturlig nok dypt inne i prosjektdetaljene. Adgangskontrollsystem, porttelefon og dørmiljøet blir derimot ofte overlatt til entreprenør alene. Det kan redusere funksjonaliteten for leietakerne og øke byggets driftskostnader.

  Digitalisering av adgangssystem i næringseiendom og kombinerte bygg

  8. mars 23

  En digitalisering av næringsbyggets adgangssystem innebærer mer enn å bytte ut nøklene med adgangskort eller brikker. Det betyr et helt annet nivå på adgangskontrollen, med økt sikkerhet, enklere forvaltning, rimeligere drift og mer fornøyde leietakere.

  Om Adgangsguiden

  I Adgangsguiden finner du tips, råd og veiledning om mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll og porttelefon-løsninger for borettslag, sameier, industri- og næringsbygg. Våre entusiastiske fagressurser bidrar med kompetanse og egne erfaringer, og vi deler villig av det vi lærer ute på oppdrag. Tips oss gjerne om spørsmål, problemstillinger og temaer vi bør ta opp her i Adgangsguiden.

  Besøk rbergersen.no
  New call-to-action
  New call-to-action

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Når boligselskapet vurderer oppgradering eller nyanskaffelse av adgangssystem eller porttelefon, er et første skritt for styret å invitere en leverandør til befaring.


  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestille befaring

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen