<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Artikler om Porttelefon

  Har du kontroll på hvem som har adgang til borettslaget?

  13. mars 24

  Styret i borettslaget merker at det blir stadig mer utfordrende å håndtere adgangskontrollen i bygningsmassen. Samtidig som innganger, garasje og felleslokaler skal sikres, er det et økende behov for å gi tilgang for pakkelevering, bildeling og andre eksterne tjenester. La oss se på hvordan dette kan løses.

  Eiendom: Avgjørende kriterier ved anskaffelse av adgangskontrollsystem

  24. januar 24

  Noen kvaliteter og egenskaper må være på plass for at adgangskontrollsystem, porttelefon og dørmiljø i et næringsbygg eller leilighetsbygg skal fungere så problemfritt som mulig. Her ser vi på hvilke kriterier som både eiendomsforvalter og utbygger bør kjenne til for stabil drift og forutsigbare kostnader.

  Befaring: Slik får borettslaget riktig adgangskontroll og porttelefon

  10. januar 24

  Nytt adgangskontrollsystem og callinganlegg i borettslaget krever grundig planlegging. Det er smart å starte med en befaring, der en mulig leverandør går gjennom hoveddører og dører til garasje og andre fellesområder. Da jobber dere sammen for å finne de beste løsningene.

  Valg av riktig porttelefon til borettslag og sameie

  25. oktober 23

  En porttelefon til boligselskapet er mer enn en litt avansert ringeklokke. Besøkende skal enkelt finne frem til beboerne, som også skal være trygge på hvem de slipper inn. Løsningen bør ha et design som er tilpasset fasaden. I tillegg kan den med fordel bidra til enklere administrasjon for styret.

  Valg av leverandør til adgangskontrollsystem og porttelefon

  16. august 23

  Callinganlegg og adgangskontrollsystem i et næringsbygg skal sørge for både tilstrekkelig sikring, smidig adgang og god flyt internt for de som bruker bygget. Derfor er det smart å velge en leverandør som har kunnskap om hvordan løsningene tilpasses bygget og brukernes behov, både nå og fremover i tid.

  Om Adgangsguiden

  I Adgangsguiden finner du tips, råd og veiledning om mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll og porttelefon-løsninger for borettslag, sameier, industri- og næringsbygg. Våre entusiastiske fagressurser bidrar med kompetanse og egne erfaringer, og vi deler villig av det vi lærer ute på oppdrag. Tips oss gjerne om spørsmål, problemstillinger og temaer vi bør ta opp her i Adgangsguiden.

  Besøk rbergersen.no

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring
  New call-to-action
  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen