<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Borettslag: Praktiske grep for å anskaffe elektronisk adgangskontroll

  15. mai 24

  Anskaffelse av adgangskontroll i borettslaget bør gjøres på en systematisk måte for å ha kontroll på valg av løsning, nødvendige funksjoner og budsjett. Her er oppskriften.

  Borettslag: Leie av adgangskontroll og porttelefon

  6. mai 24

  Anskaffelse av adgangskontrollsystem og porttelefon kan gjøres uten tunge investeringer. Installasjonene kan du leie hvis borettslaget eller sameiet ikke ønsker å lånefinansiere oppgradering av sikkerheten.

  Økt sikkerhet og rimeligere drift med adgangskontroll i næringsbygg

  3. april 24

  Digitalisering av adgangssystemet i næringsbygg eller kombinerte bygg innebærer mer enn å bytte ut nøklene med adgangskort eller brikker. Et adgangskontrollsystem gir økt sikkerhet, enklere forvaltning, rimeligere drift og mer fornøyde leietakere.

  Har du kontroll på hvem som har adgang til borettslaget?

  13. mars 24

  Styret i borettslaget merker at det blir stadig mer utfordrende å håndtere adgangskontrollen i bygningsmassen. Samtidig som innganger, garasje og felleslokaler skal sikres, er det et økende behov for å gi tilgang for pakkelevering, bildeling og andre eksterne tjenester. La oss se på hvordan dette kan løses.

  Næringsbygg: 4 grunner til å investere i adgangskontroll og porttelefon

  28. februar 24

  Oppgradering til elektronisk adgangskontroll og porttelefon i et næringsbygg - eller kombinert bygg med næring og boliger - er en modernisering som gir solide og varige gevinster for den daglige driften.

  Om Adgangsguiden

  I Adgangsguiden finner du tips, råd og veiledning om mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll og porttelefon-løsninger for borettslag, sameier, industri- og næringsbygg. Våre entusiastiske fagressurser bidrar med kompetanse og egne erfaringer, og vi deler villig av det vi lærer ute på oppdrag. Tips oss gjerne om spørsmål, problemstillinger og temaer vi bør ta opp her i Adgangsguiden.

  Besøk rbergersen.no

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring
  New call-to-action
  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen