<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Næringsbygg: 4 grunner til å investere i adgangskontroll og porttelefon

  28. februar 24

  Oppgradering til elektronisk adgangskontroll og porttelefon i et næringsbygg - eller kombinert bygg med næring og boliger - er en modernisering som gir solide og varige gevinster for den daglige driften.

  Hva koster det å anskaffe adgangskontroll i borettslaget?

  14. februar 24

  Oppgradering fra en tradisjonell mekanisk lås med systemnøkler til et elektronisk adgangskontrollsystem er naturligvis forbundet med en viss investeringskostnad. Samtidig vil det kunne bidra til lavere driftskostnader og høyere sikkerhet i borettslaget eller sameiet. Derfor bør du se på kostnadene over tid.

  Eiendom: Avgjørende kriterier ved anskaffelse av adgangskontrollsystem

  24. januar 24

  Noen kvaliteter og egenskaper må være på plass for at adgangskontrollsystem, porttelefon og dørmiljø i et næringsbygg eller leilighetsbygg skal fungere så problemfritt som mulig. Her ser vi på hvilke kriterier som både eiendomsforvalter og utbygger bør kjenne til for stabil drift og forutsigbare kostnader.

  Befaring: Slik får borettslaget riktig adgangskontroll og porttelefon

  10. januar 24

  Nytt adgangskontrollsystem og callinganlegg i borettslaget krever grundig planlegging. Det er smart å starte med en befaring, der en mulig leverandør går gjennom hoveddører og dører til garasje og andre fellesområder. Da jobber dere sammen for å finne de beste løsningene.

  Eiendom og utleie: Selvbetjent bestilling av systemnøkler og brikker

  8. november 23

  Brikker og nøkler på avveie skaper ofte ekstra arbeid for driftsleder og kostnader for eiendomsselskapet. Nå kan leietakere i næringsbygg og kombinerte bygg selv bestille og betale for ny systemnøkkel eller nøkkelbrikke, direkte fra leverandøren.

  Om Adgangsguiden

  I Adgangsguiden finner du tips, råd og veiledning om mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll og porttelefon-løsninger for borettslag, sameier, industri- og næringsbygg. Våre entusiastiske fagressurser bidrar med kompetanse og egne erfaringer, og vi deler villig av det vi lærer ute på oppdrag. Tips oss gjerne om spørsmål, problemstillinger og temaer vi bør ta opp her i Adgangsguiden.

  Besøk rbergersen.no

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring
  New call-to-action
  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen