<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Artikler om Adgangskontrollsystem

  Hva koster det å anskaffe adgangskontroll i borettslaget?

  14. februar 24

  Oppgradering fra en tradisjonell mekanisk lås med systemnøkler til et elektronisk adgangskontrollsystem er naturligvis forbundet med en viss investeringskostnad. Samtidig vil det kunne bidra til lavere driftskostnader og høyere sikkerhet i borettslaget eller sameiet. Derfor bør du se på kostnadene over tid.

  Eiendom: Avgjørende kriterier ved anskaffelse av adgangskontrollsystem

  24. januar 24

  Noen kvaliteter og egenskaper må være på plass for at adgangskontrollsystem, porttelefon og dørmiljø i et næringsbygg eller leilighetsbygg skal fungere så problemfritt som mulig. Her ser vi på hvilke kriterier som både eiendomsforvalter og utbygger bør kjenne til for stabil drift og forutsigbare kostnader.

  Om Adgangsguiden

  I Adgangsguiden finner du tips, råd og veiledning om mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll og porttelefon-løsninger for borettslag, sameier, industri- og næringsbygg. Våre entusiastiske fagressurser bidrar med kompetanse og egne erfaringer, og vi deler villig av det vi lærer ute på oppdrag. Tips oss gjerne om spørsmål, problemstillinger og temaer vi bør ta opp her i Adgangsguiden.

  Besøk rbergersen.no

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring
  New call-to-action
  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen