Økte krav til sikkerhet og mer effektiv adgangskontroll kan være en utfordring i eldre nærings- og kulturbygg med arkitektoniske særpreg. En løsning er å oppgradere dørmiljøene med moderne adgangskontrollsystem på en diskré måte.