<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Dobbelt hoveddør på eldre bygg.

  Moderne adgangskontroll i vernet bygg: Bevaring og innovasjon

  Av Roar Forfang 7. juni 24

  Økte krav til sikkerhet og mer effektiv adgangskontroll kan være en utfordring i eldre nærings- og kulturbygg med arkitektoniske særpreg. En løsning er å oppgradere dørmiljøene med moderne adgangskontrollsystem på en diskré måte.Vi kan jo illustrere mulighetene med rehabiliteringen av et vernet museumsbygg. Entreprenøren henvendte seg til oss om et nytt og moderne adgangskontrollsystem. Løsningen skulle sørge for god sikkerhet, fleksible soneinndelinger og ivareta kravene til brann og rømning.

  Dét er ikke en rett frem oppgave i et vernet bygg med et spekter av ulike dørmiljøer.

  Her kan du laste ned vår sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg.

   

  Samarbeid om beste adgangskontroll

  Et slikt prosjekt krever et godt samspill mellom de involverte partene. Derfor innledet vi et tett samarbeid med både entreprenør, arkitekt og gårdeier. Underveis var det også behov for en god dialog med byantikvaren for å finne løsninger i tråd med vernebestemmelsene.

  Da kom vi frem til hva som ville være tillatt og ikke av installasjoner og inngrep rundt om i museumsbygget.

  I tillegg foretok vi en grundig befaring, og samlet ga disse grepene grunnlaget vi trengte for å sette sammen et tilpasset adgangskontrollsystem for dette bygget. Kort fortalt var basisen komponenter fra Salto, med både trådløs og kablet infrastruktur.

  Nyttig lesing: Adgangskontroll - økt sikkerhet og rimeligere drift

   

  Skjult installasjon av adgangskontroll

  Noen tekniske detaljer: Rehabiliteringen innebar oppføring av nye vegger, og her kunne vi fritt foreta skjulte installasjoner. I eksisterende vegger var det utelukket å sage eller bore, så komponenter ble installert i bokser i himlingen.

  Og da måtte vi trå til med skreddersøm:

  Boksene ble utført i samme farge og struktur som taket, slik at de i praksis ikke ble synlige. Da snakker vi om ekte håndverk utført av kyndige folk i vårt spesialverksted.

  De originale dørmiljøene måtte få stå i fred, så også disse krevde tilpassede løsninger. I tillegg var det produsert kopier av gamle dører, og her var det tillatt med vanlige inngrep for å installere elektroniske låser.

  Samtidig skulle ikke de moderne løsningene bryte med byggestilen, så installasjonene måtte kamufleres. Også her gjorde vi nytte av spesialverkstedet.

  Les også om andre avgjørende kriterier ved anskaffesle av adgangskontrollsystem.

   

  Spesialverksted for dør og beslag

  Dette verkstedet blir mye brukt i slike prosjekter. Håndverkerne fremstiller skreddersydde beslag og dekkplater for å skjule skruer og komponenter. Farger må analyseres for å få riktig overflatebehandling. I det hele tatt spesialproduksjon av deler og utstyr med tålmodig tilpasning ved hjelp av sliping og lakkering.

  Et slikt spesialverksted er uvurderlig, med de rette medarbeiderne med solid kompetanse og de nødvendige verktøyene.

   

  Moderne adgangskontroll i vernet bygg

  Leveransen til dette vernede museumsbygget var et utfordrende prosjekt. Imidlertid lot det seg løse gjennom god dialog mellom partene. Da fikk vi avklart både behov, budsjett og begrensninger.

  Resultatet ble et moderne elektronisk adgangskontrollsystem som innfrir på skallsikring, soneinndeling og brann/rømning - uten å ødelegge detaljene i byggets opprinnelige uttrykk.

  Se det gjerne som en vellykket balansegang mellom bevaring og innovasjon.

   

  Ta gjerne en kikk på løsninger og muligheter på RB Bedrift eller få kontakt med våre fagressurser.

  Og du finner nyttige tips i denne:

  Last ned sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg

  Temaer: Adgangskontroll, TeknologiOgArkitektur, Retrofit

  Av: Roar Forfang

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen