<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Økt sikkerhet i næringsbygg med moderne adgangskontroll

  26. juni 24

  Lageret hos et verksted var stadig utsatt for tyveri av kostbare bildeler. Løsningen ble et moderne adgangskontrollsystem i næringslokalet. En slik oppgradering gir et helt annet nivå på kontrollen med hvem som benytter hvilke dører i bygget, i tillegg til selve skallsikringen og de pålagte rømningsveiene.

  Moderne adgangskontroll i vernet bygg: Bevaring og innovasjon

  7. juni 24

  Økte krav til sikkerhet og mer effektiv adgangskontroll kan være en utfordring i eldre nærings- og kulturbygg med arkitektoniske særpreg. En løsning er å oppgradere dørmiljøene med moderne adgangskontrollsystem på en diskré måte.

  Borettslag: Praktiske grep for å anskaffe elektronisk adgangskontroll

  15. mai 24

  Anskaffelse av adgangskontroll i borettslaget bør gjøres på en systematisk måte for å ha kontroll på valg av løsning, nødvendige funksjoner og budsjett. Her er oppskriften.

  Borettslag: Leie av adgangskontroll og porttelefon

  6. mai 24

  Anskaffelse av adgangskontrollsystem og porttelefon kan gjøres uten tunge investeringer. Installasjonene kan du leie hvis borettslaget eller sameiet ikke ønsker å lånefinansiere oppgradering av sikkerheten.

  Økt sikkerhet og rimeligere drift med adgangskontroll i næringsbygg

  3. april 24

  Digitalisering av adgangssystemet i næringsbygg eller kombinerte bygg innebærer mer enn å bytte ut nøklene med adgangskort eller brikker. Et adgangskontrollsystem gir økt sikkerhet, enklere forvaltning, rimeligere drift og mer fornøyde leietakere.

  Om Adgangsguiden

  I Adgangsguiden finner du tips, råd og veiledning om mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll og porttelefon-løsninger for borettslag, sameier, industri- og næringsbygg. Våre entusiastiske fagressurser bidrar med kompetanse og egne erfaringer, og vi deler villig av det vi lærer ute på oppdrag. Tips oss gjerne om spørsmål, problemstillinger og temaer vi bør ta opp her i Adgangsguiden.

  Besøk rbergersen.no

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring
  New call-to-action
  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen