<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Mann betjener porttelefon ved inngangen til et næringsbygg.

  Porttelefon i næringsbygg og kombinerte bygg

  Av Roar Forfang 10. mai 23

  I et næringsbygg er porttelefonen noe mer enn bare en ringeknapp for å få kontakt med leietakerne. Callinganlegget skal sørge for at besøkende raskt finner frem til bedrift og beboer. Og sammen med den øvrige fasaden, bidrar denne installasjonen til å skape førsteinntrykket av både bygget og bedriftene.

  Ikke alle næringsbygg har en bemannet resepsjon til å ta imot besøkende. Da er det vesentlig at eiendomsforvalter gjør det enkelt å finne frem til bedriftene som holder hus her. Det samme gjelder kombinerte bygg, der beboernes inngangsparti kan havne litt i skyggen av bedriftsoppgangen.

  Her vil en moderne porttelefon gjøre nytten. Enkle og oversiktlige menyvalg på for eksempel en berøringsskjerm gir rask tilgang til bedrift og beboer, som kan besvare anropet både fra et fastmontert svarapparat og fra smarttelefonen.

  For at en slik installasjon skal fungere optimalt for ditt bygg, er det noen vesentlige punkter å ta hensyn til. La oss ta en kikk.

  Les også: Fysisk sikring av næringsbygg

   

  Prosjekt og forvaltning rundt callinganlegget

  Enten det er et nytt callinganlegg eller oppgradering fra en tidligere installasjon, er det rasjonelt å planlegge det hele i samarbeid med en leverandør. Da får du kartlagt behov, funksjoner og budsjett sammen med fagfolk.

  Ved nybygg og rehabilitering kan du med fordel se på muligheten for å samkjøre porttelefon og adgangskontrollsystem. Her er det gevinster å hente, eksempelvis samordning av infrastruktur som kabling, strøm og batteri-backup (IPS), eller for å samkjøre tilgangsrettigheter.

  Når det hele er på plass, vil du i driftsfasen ha nytte av å kjøre begge løsninger på én felles plattform. Det forenkler administrasjonen.

  Les også: Digitalisering av adgangssystemet

   

  Funksjoner i en porttelefon

  Porttelefonen er i utgangspunktet en enkel sak, der besøkende ringer på og får kontakt med de innenfor. I mindre bedrifter er det imidlertid ikke bestandig at folk er fysisk til stede. Da er det praktisk å kunne svare på mobilen, som nevnt ovenfor. Er det snakk om en vareleveranse, vil leietaker ha nytte av å kunne fjernåpne dør, garasjedør, vareport, grind eller bom med en app på smarttelefonen.

  Et kamera i porttelefonen på gateplan gjør det mulig for bedrift og beboer å kunne identifisere den som ringer på, enten de svarer på veggapparatet eller mobilen. Dette er funksjoner som gir økt trygghet og gjør bygget mer attraktivt for leietakere.

  Og igjen kommer vi inn på forvaltningsdelen. Leietakere flytter ut, og nye flytter inn. Å bytte ut papirlapper eller dymoutskrifter er arbeidskrevende og lite elegant. Da er det mer praktisk å kunne foreta oppdateringer digitalt, slik at beboere og firmanavn fremstår enhetlig og hele tiden er oppdatert.

   

  Design rundt callinganlegget

  Innledningsvis var vi inne på hvilket inntrykk besøkende får av bygg og inngangsparti. Porttelefonen er med på å skape dette inntrykket. En tiltalende fasade kler best et callinganlegg som står i stil med øvrige farger og utforming.

  Her er det rett og slett snakk om å velge en type porttelefon som kan tilpasses bygget og inngangspartiet.

  Les gjerne: Valg og anskaffelse av adgangskontrollsystem

   

  Kvaliteter på porttelefonen

  I tillegg til funksjoner og utforming, må kvaliteten være god. I praksis handler dette om at porttelefonen må tåle den faktiske bruken.

  Mange bedrifter i et bygg kan medføre høy trafikk og hyppig bruk av skjerm og knapper. Og over alt her i landet må installasjonen tåle ganske røffe værforhold.

  Kvaliteten ligger også i det som ikke vises på overflaten. Signalveiene til hver bedrift og boenhet må være pålitelige. Gjenbruk av slitte kabler kan virke fristende for å spare noen kostnader i oppstarten, men kan medføre feil og redusere oppetiden. Det gir igjen ekstra kostnader og misfornøyde leietakere. Trådløs forbindelse er ofte et godt alternativ.

  Oppsummert bør en porttelefon ha et grunnleggende sett med funksjoner som leietakerne trenger og som gjør din administrasjon enklere.

  En slik installasjon går mer smertefritt når den planlegges sammen med øvrige tiltak, som nybygging og rehabilitering. Rent praktisk er det jo enklere og penere å trekke kabler før veggene lukkes.

  Og installasjonen må ha en kvalitet som tåler tiltenkt bruk og de klimatiske omgivelsene.

  Klikk på knappen for flere detaljer i vår sjekkliste for eiendomsforvaltere:

  Last ned sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg

  Temaer: Porttelefon, Adgangskontroll, Callinganlegg, Næringseiendom

  Av: Roar Forfang

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen