<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Hånd betjener mobilapp for elektronisk adgangskontroll.

  Hva koster det å anskaffe adgangskontroll i borettslaget?

  Av Roar Forfang 14. februar 24

  Oppgradering fra en tradisjonell mekanisk lås med systemnøkler til et elektronisk adgangskontrollsystem er naturligvis forbundet med en viss investeringskostnad. Samtidig vil det kunne bidra til lavere driftskostnader og høyere sikkerhet i borettslaget eller sameiet. Derfor bør du se på kostnadene over tid.

  La oss starte med forskjellen på et tradisjonelt mekanisk låssystem og et elektronisk låssystem. Et mekanisk låssystem er betegnelsen på en tradisjonell lås med en systemsylinder montert ved dørhåndtaket og en tilhørende systemnøkkel.

  En systemnøkkel er en nøkkel som passer til flere dører, slik at man ikke behøver forskjellige nøkler på alle dørene man skal ha tilgang til, som oppgangsdør, søppelrom og garasje.

   I et elektronisk låssystem, eller adgangskontrollsystem, har dørene en elektronisk lås som betjenes med kode, nøkkelbrikke, app eller en kombinasjon av disse. Nøkkelbrikken kommuniserer trådløst med den elektroniske dørlåsen, altså den samme teknologien som du kjenner igjen fra for eksempel hoteller.

  Ta gjerne kontakt for å bestille befaring

  Kostbare systemnøkler for sameiet

  En typisk ulempe med et mekanisk system er konsekvensene av å miste en systemnøkkel. Da kan uvedkommende få tilgang til bygget og alle andre dører hvor du kunne bruke nøkkelen. For å opprettholde sikkerheten, må alle berørte sylindre skiftes ut, og nye nøkler må lages til alle som skal ha tilgang.

  Kostnadene for dette kan bli høye. Det er helt umulig å vite hvor ofte noen i sameiet mister en nøkkel, men det er ikke sjelden. Så tap av fysiske nøkler kan bety ekstrakostnader på flere titusener i løpet av et år dersom man må bytte sylindre. Alternativet er redusert sikkerhet.

  Med et elektronisk system kan du bare sperre brikken hvis denne går tapt. Da er sikkerheten opprettholdt med noen enkle tastetrykk, og dette er naturligvis mye rimeligere enn å bytte ut en rekke sylindre og nøkler.

  Les mer om anskaffelse av elektronisk låssystem.

  Enkel montering av elektronisk lås

  I motsetning til det mange tror, er det en relativ enkel prosess å bytte til et elektronisk låssystem. Du sier hva du vil ha, hvilke dører du vil ha det på, og så fikser leverandøren resten.

  I tillegg må det lages en låsplan som angir hvem som skal ha tilgang til de enkelte dørene. Beboerne får tildelt nøkkelbrikkene og instruksjoner om bruk av brikker og eventuell mobil-app.

  Kostnadsbildet for låssystemet

  Mange sameier og borettslag sitter med mekaniske låssystemer som kan være opptil 40 år gamle. En oppgradering blir gjerne utsatt fordi styret er redd for at det blir for dyrt. Å bytte til elektronisk lås er mye rimeligere enn de fleste tror. I tillegg er det viktig å tenke sikkerhet. Har du hatt samme låssystem i flere tiår, er det rimelig stor sjanse for at nøkler er på avveie.

  Ved anskaffelse av eller bytte til elektronisk låssystem må du vurdere forskjellige kostnadselementer:

  • Produktene
  • Installasjonen
  • Serviceavtalen

  Riktig type adgangskontroll for borettslaget

  Det finnes forskjellige låssystemer med forskjellig pris og funksjonalitet. Vær sikker på at du skaffer et system som tilfredsstiller dine behov både nå og for framtiden.

  Ønsker du for eksempel å kunne benytte samme brikke på både inngangsdør, fellesdører, postkasser og leilighetsdør? Eller ønsker du å kunne åpne med mobilen eller dele digitale nøkler?

  Nøkkelbrikke

  Kostnader for installasjon av elektronisk adgangskontroll

  Det kan være stor forskjell på installasjonskostnader på ulike systemer. Noen krever kabling til de forskjellige dørene, men andre løsninger klarer seg uten.

  Noen løsninger er batteridrevet, mens andre klarer seg uten både strøm og batteri. Dette vil igjen være knyttet til hvilke funksjoner man ønsker.

  Serviceavtale på låssystemet

  En serviceavtale er noe borettslaget bør budsjettere med uansett om det er et mekanisk eller elektronisk låssystem. Gevinsten er mer forutsigbare driftskostnader og stabil drift.

  Samtidig vil dere oppleve at systemet får en lengre levetid enn om komponenter blir utbedret eller skiftet først når de går i stykker.

  Leie elektronisk adgangssystem

  Hvordan borettslaget velger å finansiere oppgraderingen til et elektronisk låssystem påvirker kostnadsbildet. Noen har spart opp midler til slike investeringer. Andre velger å ta opp lån som nedbetales over husleien.

  Et tredje alternativ er å leie hele adgangsløsningen fra leverandør i stedet for å kjøpe. Da kan det være snakk om en totalavtale der man får systemet installert, inkludert serviceavtalen, ved å betale en månedlig sum.

  Dette alternativet kan gi en enklere beslutningsvei, siden styret ikke må ha et formelt årsmøtevedtak på en slik investering.

  Se på helheten i valg av adgangskontrollsystem

  Oppsummert må styret se på helheten i både kostnader og gevinster over tid.

  Og da snakker vi ikke bare om penger, men økt og varig sikkerhet, redusert arbeidsinnsats for styret og langt mer bekvemmelighet for brukerne.

  Last ned gratis kjøpsguide for elektronisk låssystem og porttelefon

  Denne artikkelen ble publisert første gang 7. juli 2022 og senere oppdatert.

  Temaer: Borettslag, Sameie, Adgangskontrollsystem

  Av: Roar Forfang

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen