<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Ung far med barn på armen henter ut pakke fra pakkesentral i garasjeanlegg.

  Har du kontroll på hvem som har adgang til borettslaget?

  Av Torfinn Rosland 13. mars 24

  Styret i borettslaget merker at det blir stadig mer utfordrende å håndtere adgangskontrollen i bygningsmassen. Samtidig som innganger, garasje og felleslokaler skal sikres, er det et økende behov for å gi tilgang for pakkelevering, bildeling og andre eksterne tjenester. La oss se på hvordan dette kan løses.Adgangskontroll handler om å vite hvem som faktisk kan låse opp de ulike dørene og portene i borettslaget. Situasjonen er ofte den motsatte, der et ukjent antall nøkler på avveie.

  Folk mister dem, mens andre i vanvare tar med seg et knippe for mye når de flytter ut. Håndverker låner en nøkkel noen dager for å gjøre jobben sin. Den kommer ikke alltid til rette.

  Etter noen år vil styret ha alt annet enn kontroll på hvor mange nøkler som er i omløp, og sikringen av bygget har gradvis blitt svekket. Dette er ikke uvanlige situasjoner vi får beskrevet i møte med styret i borettslag og sameier.

  Se gjerne flere detaljer i Kjøpsguiden for borettslag og sameier

   

  Adgang for bildeling og vaktmester

  Et annet fenomen er ulike tjenester som skaper behov for å slippe inn kjøretøy og personer som ikke hører hjemme i borettslaget.

  Det kan være

  • vaktmester-tjeneste
  • vareleveranse
  • bildelingsordning

  Felles for disse er behovet for tilgang til fellesgarasjen.

  En ambulerende vaktmestertjeneste betjener flere sameier og borettslag, der både bil og mannskap varierer fra oppdrag til oppdrag. Felles er behovet for å kjøre inn i garasjeanlegget.

  Noen borettslag er såpass store at de kan ha et skap for pakkemottak i garasjen, slik at Bring eller andre kan levere pakker til beboerne.

  Et nyere fenomen er bildelingstjenester. Hvis sameiet har åpnet for dette i fellesgarasjen, skaper det behov for kontrollert adgang for de som skal benytte bilene.

   

  Adgangskontroll og skallsikring

  Disse bruksområdene byr på praktiske utfordringer. Manuelt innslipp av folk og biler skaper merarbeid, mens utlån av nøkkel eller nøkkelbrikke er en risikosport: Med tilgang til fellesgarasjen, kan veien være enkel til øvrige arealer.

  Løsningen på dette er å skille garasjen fra skallsikringen av øvrige bygningsmasse.

  Så du denne? Hva koster adgangsontrollsystem i borettslaget eller sameiet?

   

  Når ukjente ringer på døren

  Vi skal straks ta detaljene i dette, men først kan vi se på et annet forhold som utfordrer trygghetsfølelsen: Porttelefonen i en rekke sameier og borettslag er enkle løsninger med kun ringeknapp og lydforbindelse.

  Mange har følt på usikkerheten når et blomsterbud ringer på og gjerne vil slippe inn fordi det ikke svarer hos den som skal ha buketten. Du vil jo være hjelpsom, men er du sikker på at det er trygt å «buzze» ham inn?

  Les mer: Praktiske tips om porttelefon i borettslaget

   

  Fleksibel adgangskontroll

  Løsningen på disse utfordringene ligger i et fleksibelt adgangskontrollsystem og tilhørende porttelefon med video.

  Fleksibel adgangskontroll innebærer at dørlåsene kan betjenes med både nøkkelbrikker og en app på mobilen. Med mobilappen kan hver beboer tildele midlertidige digitale nøkler til besøkende. Da er det ingen fysiske nøkler eller brikker som kan forsvinne. Og tapte nøkkelbrikker kan uansett slettes fra systemet.

  En moderne porttelefon kan også betjenes på mobilen. Med et videokamera på gateplan kan du se hvem som ringer på, både på svarapparatet hjemme eller på egen mobil, før du velger eventuelt å låse inn vedkommende.

   

  Trygg tilgang for tredjepart

  Så til garasje-utfordringen. Parqio er spesialister på dette området og har en egen adgangskontroll-løsning for garasjeanlegg. Vi integrerer deres løsning i det øvrige adgangskontrollsystemet, slik at styret kan gi nødvendig adgang for personer og kjøretøy gjennom garasjeporten, men ikke lenger.

  Det vil si at garasjeområdet er skilt fra selve skallsikringen. Da kan vaktmestertjenesten utføre sine oppgaver, borettslaget kan dra nytte av vareleveranser hele veien inn og det er trygt for styret å tillate bildelingstjenester.

  Du finner mer informasjon om planlegging og anskaffelse av adgangskontroll og porttelefon i denne:

  Last ned gratis kjøpsguide for elektronisk låssystem og porttelefon

  Temaer: Porttelefon, Adgangskontroll, Borettslag

  Av: Torfinn Rosland

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen