<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Har du kontroll på hvem som har adgang til borettslaget?

  13. mars 24

  Styret i borettslaget merker at det blir stadig mer utfordrende å håndtere adgangskontrollen i bygningsmassen. Samtidig som innganger, garasje og felleslokaler skal sikres, er det et økende behov for å gi tilgang for pakkelevering, bildeling og andre eksterne tjenester. La oss se på hvordan dette kan løses.

  Eiendom og utleie: Selvbetjent bestilling av systemnøkler og brikker

  8. november 23

  Brikker og nøkler på avveie skaper ofte ekstra arbeid for driftsleder og kostnader for eiendomsselskapet. Nå kan leietakere i næringsbygg og kombinerte bygg selv bestille og betale for ny systemnøkkel eller nøkkelbrikke, direkte fra leverandøren.

  Borettslag: Enklere for styret med digital bestilling av nøkkelbrikker

  27. september 23

  Bestilling av nye brikker eller systemnøkler byr ofte på ekstra arbeidsoppgaver som styret i borettslaget gjerne skulle sluppet. Nå har R. Bergersen lansert en løsning som gjør at beboerne selv kan fikse dette på nettet, enten en brikke er blitt borte og skal erstattes eller man rett og slett trenger en ny brikke.

  Valg av leverandør til adgangskontrollsystem og porttelefon

  16. august 23

  Callinganlegg og adgangskontrollsystem i et næringsbygg skal sørge for både tilstrekkelig sikring, smidig adgang og god flyt internt for de som bruker bygget. Derfor er det smart å velge en leverandør som har kunnskap om hvordan løsningene tilpasses bygget og brukernes behov, både nå og fremover i tid.

  Borettslaget måtte bytte ut porttelefonene etter altfor kort tid

  22. mars 23

  I dag kan Sørengkaia borettslag i Oslo nyte godt av et nytt og robust callinganlegg med mobiltilkobling og digital meny på «ringeklokkene». Borettslaget måtte bytte ut de opprinnelige porttelefonene mange år før tiden fordi det gamle anlegget viste seg umulig å reparere da ting sluttet å virke.

  Om Adgangsguiden

  I Adgangsguiden finner du tips, råd og veiledning om mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll og porttelefon-løsninger for borettslag, sameier, industri- og næringsbygg. Våre entusiastiske fagressurser bidrar med kompetanse og egne erfaringer, og vi deler villig av det vi lærer ute på oppdrag. Tips oss gjerne om spørsmål, problemstillinger og temaer vi bør ta opp her i Adgangsguiden.

  Besøk rbergersen.no

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring
  New call-to-action
  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen