<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Betjening av elektronisk lås med nøkkelbrikke.

  Hva er det beste elektroniske låssystemet for borettslaget?

  Av Roar Forfang 11. oktober 23

  Det finnes ikke ett elektronisk adgangssystem som er det beste for borettslaget eller sameiet. Valg av løsning avhenger av hva slags funksjoner dere trenger. Samtidig er det vesentlig å satse på kvalitet innenfor et realistisk budsjett.

  I utgangspunktet er dere gjerne på jakt etter en løsning som er enkel og funksjonell for beboerne. Samtidig bør den ikke kreve for mye administrasjon for styret, uten at det går på akkord med sikkerheten. De fleste løsninger innen elektronisk adgangskontroll av en viss kvalitet er i den kategorien.

  Det som kan være lurt å tenke på, er hvor mange nøkler, brikker og apper den enkelte beboer må forholde seg til. Det enkleste er naturligvis om man kan bruke én brikke og én app på alle låsene.

  Kortversjonen er at et elektronisk låssystem

  • betjenes med en kombinasjon av nøkkelbrikke, kodepanel og/eller mobilapp. Det er bekvemmelig for brukerne og gir enklere administrasjon for styret ved tapt brikke og inn-/utflytting.
  • gjør det enklere å unngå nøkler på avveie, der uvedkommende kan låse seg inn. Det gir økt sikkerhet sammenliknet med mekanisk låssystem.

  Ta gjerne kontakt for å bestille befaring

   

  Betjene låsen med mobilen

  Noe man bør spørre seg tidlig i anskaffelsesprosessen, er om man ønsker å kunne bruke mobilen til å åpne dører og til å gi midlertidig tilgang til andre. De fleste varianter av elektronisk adgangskontroll har en egen app-løsning.

  De kan ofte være vanskelige å bruke, og man kan ende opp med mange forskjellige apper til f.eks. oppgangsdør, leilighetsdør, døren til hytta, etc.

   

  Fjernåpne døren for andre

  Et praktisk tips er å sjekke om adgangskontroll-løsningen er integrert med Unloc, en mobilapp som kan brukes til å betjene en rekke forskjellige elektroniske låser. Både Obos Nøkkel, USBL Nøkkelen og RB NøkkelApp er basert på Unloc.

  Unloc er som Vipps for elektroniske låser, der selskapet bak har som forretningsidé å integrere appen mot flest mulige låssystemer som holder en viss kvalitet. Da kan en beboer låse og låse opp hoveddøren til borettslaget, garasjeanlegg og boder, i tillegg til sin egen selvvalgte lås til leiligheten med den samme appen.

  For de som har fritidsbolig, kan Unloc også benyttes der, ved å velge en kompatibel elektronisk lås.

  Beboeren kan også sende en midlertidig digital nøkkel til andre som har behov for å låse seg inn. Det kan være en håndverker, vaskehjelp eller skolebarn som har rotet vekk den elektroniske nøkkelbrikken.

  Les også: Hva koster det å oppgradere til elektronsk lås i borettslaget?

   

  Adgangskontrollsystem for boligselskap

  Og med brikken beveger vi oss over på mer konkrete løsninger, der Salto er et godt alternativ. Dette er en løsning som er enkel å installere og enkel i bruk med Unloc. Dermed kan den betjenes med både nøkkelbrikke og den nevnte mobil-appen.

  Et Salto låssystem består som regel av en veggleser ved oppgangsdøren og en komplett batteridrevet låsenhet fra Salto på hver fellesdør, som til søppelbod, sykkelbod og garasje.

  Enheten på hver dør kalles et langskilt. Denne inneholder låskasse, dørhåndtak og naturlig nok en brikkeleser. Leseren fanger opp signalene fra både brikke (RFID) og mobil (BLE). Strømforbruket er lite, og et sett batterier holder til rundt 3000 åpninger.

  Les også: Slik anskaffer borettslaget elektronisk låssystem

   

  Betjening av adgangssystem med app på mobilen.

  Enkel nøkkeladministrasjon

  Selve installasjonen er robust og tåler vårt klima. Det er enkelt å sperre tapte brikker, så du har hele tiden full kontroll på hvilke brikker som gir adgang til bygg, boder, garasje eller den enkelte postkasse.

  Administrasjon av nøkkelplanen, med oppdatert oversikt ved inn-/utflytting, tapte brikker og koding av nye brikker, gjøres enkelt på en pc eller opp mot en serverløsning hos leverandøren. Styret kan også velge å overlate dette til leverandøren. Alt foregår trygt bak en brannmur.

  Beboere som ønsker elektronisk lås på sin egen inngangsdør, kan også velge en type som er kompatibel med Unloc. Da kan alle dører med appstyrt lås betjenes med den samme appen. Det finnes også boliglåser som kan bruke samme brikke som Salto, slik at du kan bruke den samme brikken over alt. Et eksempel er Nimly.

  Så du denne? Erstatte nøkkelbrikke i nettbutikken

   

  Iloq - digital systemnøkkel

  En enklere variant er Iloq, hvor man slipper både strømkabler og batterier. Her skiftes kun selve sylinderen i låsen ut med en elektronisk sylinder. Det er som en digital variant av et mekanisk låssystem med systemnøkler.

  Hver bruker har en mekanisk nøkkel der det sitter elektronikk i nøkkelhodet. Sylinderen er strømløs og får strøm fra nøkkelen når du fører den inn i låsen, såkalt kinetisk energi. Da kommuniserer de to enhetene og gir «grønt lys» for å kunne vri nøkkelen rundt og låse opp. Alt skjer på under et sekund.

  En av fordelene er at en tapt nøkkel ikke innebærer kostnader med å skifte ut sylindre, men kun slette den tapte nøkkelen og kode inn en ny.

   

  RB nøkkelapp

  Dette er et administrasjonsverktøy for Unloc-appen. I dette verktøyet definerer man soner eller tilgangsgrupper i bygget, for eksempel oppgang A, oppgang B, styret etc. Så tildeler man dører og personer (eller mer korrekt: mobilnumre) til disse tilgangsgruppene. Man kan også definere hvem som har mulighet til å dele nøkler med andre.

  Hvis en person flytter ut fra en leilighet i oppgang B, sletter man bare personen. Da vil verken personen eller de vedkommende har delt nøkler med ha tilgang lenger. Hvis det flytter inn en ny person i oppgang B, legger man bare denne personen til tilgangsgruppen/sonen "oppgang B", så får vedkommende automatisk mulighet for å bruke mobilen som nøkkel på alle dørene i sonen.

  Administrasjonen gjøres enkelt på PC eller mobil.

   

  Snakk med leverandøren av adgangskontroll

  Nå har du fått et innblikk i hvilke egenskaper som kjennetegner et velfungerende elektronisk låssystem. Det består av flere ulike elementer, og poenget er å velge den løsningen som vil fungere best for ditt borettslag eller sameie.

  Neste skritt vil være å komme i dialog med en leverandør for å diskutere detaljene.

  Last ned gratis kjøpsguide for elektronisk låssystem og porttelefon

  Temaer: Adgangskontroll, Elektronisk lås, Appstyrt lås

  Av: Roar Forfang

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen