Anskaffelse av adgangskontrollsystem og porttelefon kan gjøres uten tunge investeringer. Installasjonene kan du leie hvis borettslaget eller sameiet ikke ønsker å lånefinansiere oppgradering av sikkerheten.