<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Leilighetskomplekser med grå fasade og særegne hvite linjer. Bygg med balkonger i forgrunnen.

  Borettslag: Leie av adgangskontroll og porttelefon

  Av Roar Forfang 6. mai 24

  Anskaffelse av adgangskontrollsystem og porttelefon kan gjøres uten tunge investeringer. Installasjonene kan du leie hvis borettslaget eller sameiet ikke ønsker å lånefinansiere oppgradering av sikkerheten.

  Borettslaget kan møte flere parallelle behov for investeringer. Vinduene må skiftes ut i samtlige leiligheter samtidig som styret konkluderer med at det gamle låssystemet ikke ivaretar sikkerheten godt nok etter 30 år.

  Dette er ikke en uvanlig situasjon for et boligselskap, hvor det verken er ønskelig eller forsvarlig å ta flere slike investeringer samtidig.

  Derfor er det utviklet en økonomisk mer smidig løsning for å oppgradere sikkerheten: Eldre låser og porttelefoner kan skiftes ut uten at sameiet går til store anskaffelser. I stedet kan dere leie disse løsningene av leverandøren.

  Les også: Hva koster adgangskontroll

   

  Fast leiebeløp

  I praksis går det ut på at boligselskapet betaler en fast leie så lenge adgangskontrollen og/eller porttelefonen er i bruk.

  Økonomisk betyr det at lånefinansiering ikke er nødvendig. Leiekostnaden må belastes husleien, men denne felleskostnaden blir en mindre belastning enn en ordinær anskaffelse.

  For styret kan dette gi en enklere prosess: Investeringer som dette må godkjennes gjennom behandling i generalforsamlingen. En leieavtale vil derimot et styre kunne beslutte alene. Årsaken er at slike utgifter defineres som driftskostnader.

  Det er nok strategisk lurt å lodde stemningen blant beboerne, men i utgangspunktet kan en leieavtale gi styret større handlekraft til å gjennomføre dette på en smart måte.

   

  Befaring av adgangskontroll og porttelefon

  For å sette i gang en slik leieavtale, kontakter styret et utvalg leverandører for å få et bilde av hva som finnes i markedet.

  En seriøs leverandør starter med en befaring av eiendommen og en dialog med styret.

  Hensikten er å:

  • avklare behovene med tanke på sikkerhet
  • demonstrere hvilke muligheter som finnes
  • få innsikt i hvilke funksjoner dere ønsker

  Ta gjerne kontakt for å bestille befaring

   

  Funksjon og forvaltning

  Hvis dere har gjort en sjekk av utvalget innen adgangskontrollsystemer og porttelefoner, vil dere nok ha sett at det er ganske mye å velge mellom. Her er det smart å tenke på både løsninger som gjør hverdagen smidig for beboerne og funksjoner som gir enklere administrasjon for styret.

  Her er noen eksempler:

  • Porttelefon med video som også kan betjenes med en app på mobilen.
  • Porttelefon med digital meny på en skjerm ved inngangsdørene gjør det enklere å oppdatere beboeroversikten ved eierskifte og gir inngangspartiet et spenstigere uttrykk.
  • Elektronisk adgangskontroll fjerner problemet med nøkler på avveie fordi nøklene erstattes med brikker.
  • Tilhørende app på smarttelefonen åpner for å kunne dele digitale nøkler med gjester eller håndverkere ved behov.

  Verdt å lese: Hvem har adgang til borettslaget?

   

  Hva omfatter en leieavtale?

  Selve leieavtalen omfatter de løsningene som skal på plass, inkludert installasjon. Nødvendig veiledning om bruk hører selvsagt med.

  I tillegg er det praktisk å bake inn en serviceavtale med løpende vedlikehold og utbedringer. Det gir en forutsigbar og mer problemfri drift av anleggene.

  Slike detaljer diskuterer styret med leverandøren. Det samme gjelder faktureringsperioder, enten dere foretrekker månedlige, kvartalsvise, halvårlige eller årlig rater.

  Oppsummert gir leie av adgangskontroll og porttelefon frihet til å velge løsninger og funksjoner, i tillegg til at en slik modell for anskaffelse ikke belaster borettslaget med investeringskostnader.

  Ta gjerne en kikk på løsninger og muligheter eller ta kontakt med våre fagressurser.

  I denne sjekklisten får du innsikt i valg av løsninger:

  Last ned gratis kjøpsguide for elektronisk låssystem og porttelefon

  Temaer: Adgangskontroll, Borettslagsløsninger

  Av: Roar Forfang

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen