<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Tapte nøkler gjenglemt på et bord i bymiljø.

  Eiendom og utleie: Selvbetjent bestilling av systemnøkler og brikker

  Av Torfinn Rosland 8. november 23

  Brikker og nøkler på avveie skaper ofte ekstra arbeid for driftsleder og kostnader for eiendomsselskapet. Nå kan leietakere i næringsbygg og kombinerte bygg selv bestille og betale for ny systemnøkkel eller nøkkelbrikke, direkte fra leverandøren.

  Enkelte leietakere er bare uheldige og mister en brikke. Andre er notoriske rotekopper og kommer med en re-bestilling flere ganger i året - eller oftere. Dette skaper merarbeid for gårdeier eller driftsleder.

  I tillegg påløper det kostnader som ikke alltid blir dekket inn: Du har nok flere ganger droppet å fakturere leietaker eller purret på uteblitt betaling for ny brikke eller nøkkel. Det er jo ikke det store beløpet. Over tid kan det imidlertid bygge seg opp til en anselig pengesum.

  Her kan du laste ned vår sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg.

   

  Nettbutikk for tapt nøkkelbrikke

  Derfor har vi brukt tid og ressurser på å utvikle en tjeneste der leietakerne selv kan bestille slike direkte fra leverandøren. I prinsippet fungerer det på samme måte som kjøp i en nettbutikk.

  Den vanlige metoden er at alle bestillinger av systemnøkler og brikker må gå til eiendomsforvalter, for så å videresendes på e-post til vår systemavdeling. Dette er både tungvint og arbeidskrevende.

  Med den nye løsningen legger eiendomsselskapet inn informasjon om nettbestilling på sin web, med en lenke til bestillingssiden hos R. Bergersen. Her fyller leietaker ut nødvendig informasjon om nøkkel eller brikke og gjennomfører bestillingen direkte, inkludert betalingen.

  Les også: Valg av leverandør av adgangskontroll

   

  Sentral funksjon for elektronisk adgangssystem

  En sikkerhetssjekk er lagt inn ved at eiendomsselskapet må godkjenne bestillingen før vi iverksetter produksjon av ny brikke eller systemnøkkel. Driftsleder eller en annen medarbeider er regisrert som rekvirent. Denne får et varsel på e-post og må følge opp med å klikke Godkjenn eller Avvis på bestillingen. Dette er for å forhindre at uvedkommende får adgang til bygget.

  Dette er en forholdsvis ny løsning som ikke alle leverandører av adgangssystemer kan skilte med. Derfor er digital bestilling av nøkkel og brikke et praktisk sjekkpunkt for en gårdeier som vurderer å oppgradere til elektronisk låssystem.

  Se detaljene her: Digital nøkkelbestilling

   

  Kontroll på brikkene forebygger svekket sikkerhet

  En slik løsning bidrar også til å bevare sikkerhetsnivået på adgangssystemet i bygget: Leietakere kan kvie seg for å melde fra om en tapt nøkkel. Over tid mister du som gårdeier oversikt og aner ikke hvor mange nøkler som kan være på avveie og potensielt gi uvedkommende adgang til både kontorer, leiligheter og fellesarealer.

  En brikke kan deaktiveres og bli ubrukelig hvis noen mister den. Det hjelper imidlertid lite hvis ingen melder fra om at den er borte. Terskelen er lavere for å melde fra hvis leietaker slipper å stå ansikt til ansikt med driftsleder. Det er litt greiere å gjøre det digitalt. Driftsleder beholder også oversikten ved at hen alltid må trykke «godkjenn» i varslingsmailen før ordren går i produksjon.

  På den måten bidrar digital nøkkel- og brikkebestilling til å holde oversikt og opprettholde sikkerheten i bygget.

  • Nøkkelbrikker som er stjålet/mistet kan deaktiveres
  • Ved tap av systemnøkler kan man vurdere å bytte ut berørte sylindre

  Da blir ikke sikkerheten kompromittert, og både leietakere og gårdeier vet at bygget er trygt.

  Her kan du studere detaljene om tjenesten: Digital nøkkelbestilling

  Har du flere spørsmål om praktiske løsninger rundt adgangssystem i næringseiendom og kombinerte bygg med næring og boliger, kan denne guiden gi en del svar:

  Last ned sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg

  Temaer: Adgangskontroll, Næringseiendom, Systemnøkkel

  Av: Torfinn Rosland

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen