<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Planlegging av detaljer på byggeplass.

  Valg av leverandør til adgangskontrollsystem og porttelefon

  Av Torfinn Rosland 16. august 23

  Callinganlegg og adgangskontrollsystem i et næringsbygg skal sørge for både tilstrekkelig sikring, smidig adgang og god flyt internt for de som bruker bygget. Derfor er det smart å velge en leverandør som har kunnskap om hvordan løsningene tilpasses bygget og brukernes behov, både nå og fremover i tid.

  Først: Når du planlegger oppføring eller renovering av et næringsbygg eller kombinert bygg med næring og leiligheter, bør du ikke vente med adgangskontroll og porttelefon. Detaljer om disse løsningene skal med fordel tegnes inn og bestilles parallelt med øvrige infrastruktur.

  Det betyr at prosessen med å velge ut en egnet leverandør må ta til umiddelbart. Her skal vi se på de mest sentrale kriteriene.

  Her kan du laste ned vår sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg.

   

  Fagkunnskap og prosjektkompetanse

  Riktig leverandør kan være avgjørende for at bygget skal få et adgangskontrollsystem som fungerer stabilt og i tråd med behov og regelverk. Her handler det om erfaring og kunnskap, så sjekk hva slags fagkompetanse en kandidat har.

  • Kan de forklare hvordan samspillet mellom porttelefon og adgangskontroll fungerer?
  • Kan man benytte mobilen/app for å åpne dører og administrere løsningen?
  • Hvordan administrerer man hele bygg?
  • Eller hvordan administrere flere bygg?

  Og like viktig: Har de prosjektkompetanse i eget hus?

  Poenget er at et slikt oppdrag krever mer enn å sette en prislapp på kortleseren og skru den fast på veggen. Riktige løsninger kommer på plass ved å foreta befaring, kartlegge behov og avklare nødvendige funksjoner i samarbeid med eiendomsselskap og entreprenør.

  I tillegg er det formelle krav til installasjoner, som FG-godkjenning, TEK-krav, brannsikring og rømningsveier. Dette krever kompetanse hos de som leverer og installerer løsningene. Hvis du har et litt for avslappet forhold til slike detaljer, kan bygget ende opp med løsninger som ikke fungerer eller ikke innfrir på krav og regelverk. Det koster tid og er som regel lite velkomne ekstrakostnader.

  Les også: Forutsigbar drift av adgangskontrollsystem og dørmiljø i næringsbygg

   

  Etablert leverandør av adgangskontroll

  Leverandøren bør ha en viss størrelse og ha solid fartstid i bransjen. Årsaken er at leveransen av adgangskontrollsystem og porttelefon ikke er én leveranse. Her snakker vi mer om en sirkulær prosess, med prosjektering, installasjon og drift med ettersyn og service - og senere oppgraderinger.

  Slik oppfølging av et nærings- eller kombinert bygg krever systematiske serviceprogrammer og kvalifisert bemanning med riktig erfaring. Og enkelte ganger vil det være behov for at kyndige fagfolk rykker ut på kort varsel for å løse en uforutsett hendelse. For en tomanns elektrobedrift kan det bli i overkant av hva den er i stand til å levere.

  Les gjerne: Digitalisering av adgangssystem i næringseiendom og kombinerte bygg

   

  Rådgiver over tid

  Både callinganlegg og adgangskontrollsystemet har lang levetid hvis du satser på god kvalitet og følger opp med en serviceavtale. Likevel kommer slike løsninger til å gå ut på dato før bygget er modent for sanering.

  Derfor er det taktisk å velge en leverandør som også kan opptre som en rådgiver om kommende behov. Hva slags løsninger og funksjoner bør bygget være klargjort for i fremtiden? Det betyr at dørmiljøene er forberedt for oppgradering til løsninger som er tidsriktige, moderne og i enda større grad bidrar til stabil drift og enklere bruk for leietakerne/beboerne.

  Så du denne? Mer bærekraftig forvaltning av adgangskontrollsystem i næringsbygg

   

  Smart med tidlig planlegging av adgangskontroll

  Som du forstår, er det store gevinster å hente ut over mange år, ved å bruke litt ekstra tid på å velge ut den rette leverandøren til å ta hånd om adgangskontroll og porttelefon i bygget. Enten du skal oppføre eller renovere, bør du starte tidlig.

  Ta en runde blant etablerte leverandører og be om en uforpliktende prat for å sjekke kjemien mellom dere og gjøre noen avklaringer i tråd med kriteriene vi har pekt på her.

  Her finner du svar på en rekke spørsmål om adgangskontroll, sikkerhet og porttelefon/callinganlegg i næringsbygg og kombinerte bygg - kostnadsfritt:

  Last ned sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg

  Temaer: Porttelefon, Adgangskontroll, Næringseiendom

  Av: Torfinn Rosland

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen