<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Pc-skjerm med kart over adgangskontrollsystemer på ulike lokasjoner.

  Mer bærekraftig forvaltning av adgangskontrollsystem i næringsbygg

  Av Roar Forfang 21. juni 23

  Adgangskontrollsystem og porttelefon av god kvalitet innebærer langvarig og forutsigbar drift, enklere forvaltning og mindre hyppig behov for utskifting. Både næringsbygget og miljøet drar nytte av løsninger som er bygget for å vare, og på sikt kan slike egenskaper bidra til økt bærekraft.

   

  Alle ønsker å ta miljøhensyn i sin næringsvirksomhet. Samtidig må du ta hensyn til budsjettene. Det er mulig å få til en kombinasjon ved å investere i adgangskontrollsystem og callinganlegg av høy kvalitet og som blir fulgt opp med regelmessig og riktig service og vedlikehold.

  Det gir en mer problemfri drift og dermed redusert behov for uventede utbedringer.

  Her kan du laste ned vår sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg.

   

  TCO for adgangssystemet

  Økonomisk betyr det forutsigbare og lavere levetidskostnader (TCO) sammenlignet med et adgangskontrollsystem der all fokus er på en lav kostnad på selve anskaffelsen.

  Da risikerer du å ende opp med en løsning der de ulike komponenter ikke er utviklet for å fungere sammen. Ting stopper opp, og deler må skiftes ut. Risikoen for kort levetid er høy, og investeringe må gjøres på nytt etter altfor kort tid.

  Da snakker vi om både høy TCO og en dårligere miljøprofil: Oftere utskifting øker behovet for produksjon av elektronikk og metaller, og det bidrar til mer EE-avfall.

  Høy kvalitet med riktig oppfølging gir lengre levetid, lavere TCO og en bedre miljøprofil. Kall det gjerne økt bærekraft.

   

  Smart adgangskontroll har effekt på transport

  Med digitale løsninger er det ikke lenger nødvendig å tilkalle en låsesmed hvis en leietaker mister eller glemmer brikken eller nøkkelkortet. I mange tilfeller kan døren fjernåpnes ved hjelp av en app på mobilen.

  Dette gir en praktisk og effektiv løsning som reduserer behovet for fysisk tilstedeværelse og dermed transport.

  Les også: Gevinster av adgangskontroll og porttelefon i næringsbygg

   

  Bærekraft og sikkerhet

  Eiendomsselskap med et bevisst forhold til bærekraft vil trolig foretrekke en leverandør med de samme holdningene til det å redusere karbonfotavtrykk. Det er aktører i lås- og sikkerhetsbransjen som satser konkret på dette i sin virksomhet.

  Da kan du velge en leverandør og servicepartner som bidrar til økt bærekraft gjennom for eksempel

  • fossilfri transport med elektriske servicebiler for å redusere utslipp
  • en strategi for serviceavtale og vedlikehold som forlenger levetiden på løsningene og minimerer ressursbruk og behov for utskiftninger

  I tillegg vil en slik partner kunne veilede i oppgradering av eksisterende adgangskontrollsystemer og callinganlegg i takt med teknologiske fremskritt. Da kan du gjøre nytte av nye funksjoner og forbedret sikkerhet uten å investere i helt nye løsninger. Dette reduserer miljøbelastningen ved å begrense både avfall og ressursbruk.

  Du kan også benytte en miljøbevisst leverandør som et aktivt steg mot egen satsing på mer bærekraftig drift av næringseiendommene. På sikt kan dette både gi positive miljøeffekter, bidra til å styrke omdømmet og tiltrekke leietakere som verdsetter nettopp bærekraftige løsninger.

  Så du denne? Forutsigbar drift av dørmiljø

   

  Bruk bærekraftbegrepet riktig

  Bærekraft kan fort bli et utvannet begrep. Noen gir det feil innhold, eksempelvis ved å betegne en god investering som bærekraftig fordi den gagner bedriften. Andre overdriver betydningen av tiltak som har en miljøprofil.

  Du risikerer ikke bare et dårlig omdømme: Slik grønnvasking er i ferd med å bli forbudt. Så være både bevisst og varsom.

  Når du velger å investere i løsninger for adgangskontroll og porttelefon med høy kvalitet, har du ikke umiddelbart en bærekraftig drift. Dørmiljøene må følges opp med regelmessig service og vedlikehold med den rette partneren, slik at du legger grunnlaget for lang levetid med minst mulig karbonfotavtrykk.

  Da bidrar virksomheten til å redusere miljøpåvirkningen og skape et mer bærekraftig eiendomsmiljø over tid.

  Last ned sjekkliste: Adgangskontrollsystem i næringsbygg og kombinerte bygg

  Temaer: Porttelefon, Adgangskontroll, Serviceavtale, Bærekraft

  Av: Roar Forfang

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen