<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  En serviceavtale gir teknisk historikk og dermed forutsigbar drift av låssystem og dørmiljø.

  Hva omfatter en serviceavtale for elektronisk låssystem og dørmiljø?

  Av Roar Forfang 23. november 22

  I borettslag er det økonomisk smart å sørge for jevnlig service på komponentene i det såkalte dørmiljøet. Låser, hengsler, elektroniske sluttstykker og dørlukkere/dørautomatikk utsettes for slitasje gjennom året, og det er rimeligere å holde dette ved like enn å bestille reparasjon når ting stopper opp.

  Et dørmiljø med komponenter av god kvalitet er laget for å vare lenge. Samtidig kan belastningen i et borettslag være stor. Spesielt med flere elektroniske løsninger som adgangskontroll, dørautomatikk og elektroniske sluttstykker, er det behov for ettersyn og vedlikehold.

  Dette løser dere best med en årlig serviceavtale på anlegget. Da avdekkes feil og slitasje før det fører til driftsstans. Hvis ting rekker å utvikle seg så langt, vil styret for alvor måtte bruke tid og penger på å besørge utbedringer og ikke minst håndtere henvendelser fra misfornøyde beboere.

  Det er også et vesentlig poeng at garantivilkårene for et elektronisk låssystem, dørautomatikk eller andre produkter med bevegelige deler ofte krever årlig ettersyn av fagkyndige.

  Se gjerne flere detaljer i Kjøpsguiden for borettslag og sameier

   

  Hva innebærer en serviceavtale?

  I praksis går det ut på at borettslaget tegner avtale med en tjenesteleverandør.

  Det innebærer en gjennomgang av hver enkelt del på dørmiljøet som er innenfor serviceavtalen. Arbeidet omfatter blant annet å:

  • utføre justeringer
  • smøre sentrale komponenter
  • avdekke eventuell slitasje og behov for utbedringer
  • anbefale ting man ser som nødvendig å bytte
  • bytte batterier i elektroniske låser og kodepaneler
  • oppdaterer programvare i adgangskontrollsystemet
  • kontrollere branndører og rømningsveier

  Det hele munner ut i en tilstandsrapport med oversikt over hvilke oppgaver som er utført og eventuelle anbefalinger om nødvendige tiltak.

  Les også: Hva koster det å oppgradere til elektronisk adgangkontroll?

   

  Serviceavtale reduserer kostnadene

  Effekten av en serviceavtale er økt driftssikkerhet, lenger levetid på installasjonene og lavere totalkostnader fordi slitasje, svakheter og feil blir oppdaget og utbedret tidlig.

  Det mest effektive er å benytte leverandøren av det elektroniske låssystemet til å utføre service. Da vil oppgavene løses av fagfolk som har kjennskap til systemet. Over tid bygger de opp servicehistorikk, og det skaper enda mer forutsigbarhet når det gjelder funksjoner, levetid, driftssikkerhet og kostnader

  Hos de mest seriøse leverandørene vil servicehistorikken lagres digitalt. Da vil montørene ha tilgang til informasjon om hva som er gjort med anlegget over tid – ned til detaljer om hver enkelt dør.

  Det er et nyttig hjelpemiddel ved neste service eller hvis det skulle oppstå plutselige problemer.

  Borettslaget har naturlig nok tilgang til all denne informasjonen ved behov.

  Så du denne? Befaring for anskaffelse av elektronisk låssystem

   

  Sjekk av brann og rømning

  Husk at borettslaget er lovpålagt å sørge for ettersyn og vedlikehold av branndører og rømningsveier. Da er det ikke så dumt å inkludere dette i den samme serviceavtalen som for låssystem og dørmiljø.

  Styret i borettslaget trenger ikke å telle måneder i kalenderen for å være trygg på at neste service blir utført i tide. Leverandøren holder i dette og tar kontakt i forkant for å avtale tid. I etterkant mottar styret en rapport om utført service og sjekkpunkter i tråd med det som FDV-dokumentasjonen og HMS-systemet krever.

  Her finner styre og driftsleder i borettslaget eller sameiet flere relevante detaljer om anskaffelse, drift og service:

  Last ned gratis kjøpsguide for elektronisk låssystem og porttelefon

  Temaer: Elektronisk lås, Serviceavtale, Adgangssystem, Dørmiljø, Rømningsvei

  Av: Roar Forfang

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen