<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1269107887234967&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Kvinne betjener elektronisk lås med mobilapp på smarttelefonen.

  Elektronisk låssystem i borettslaget: Se på mer enn bare prislappen

  Av Roar Forfang 13. september 23

  Borettslaget kan ryke på en serie uventede utgifter ved å gå for det billigste elektroniske låssystemet. Sørg for at en potensiell leverandør gir en komplett oversikt over alle kostnader knyttet til kjøp, drift og vedlikehold. Det gir forutsigbarhet i hele adgangssystemets levetid.

  Så snart styret har fått generalforsamlingens velsignelse til å anskaffe et elektronisk adgangssystem, er det lett å bli ivrig etter å komme i mål med prosjektet. Min erfaring er at en del borettslag og sameier bruker for kort tid på selve planleggingen og speider etter et godt kjøp med en tiltalende prislapp.

  Det er derimot nå dere skal gjøre de riktige valgene for å få riktig løsning til riktig pris, og det krever litt research.

  Se gjerne flere detaljer i Kjøpsguiden for borettslag og sameier

  Avklaring av behov og funksjoner i adgangssystemet

  Riktig pris er ikke det samme som lav pris. En enkel og rimelig løsning kan være nettopp litt for enkel. Det vil si at dere etter kort tid risikerer å oppleve at det elektroniske låssystemet ikke fungerer som forventet.

  Det kan borettslaget unngå ved å avklare behovene i forkant. Spørsmål å stille er:

  • Hvilke funksjoner trenger vi?
  • Hvilke komponenter og funksjoner følger med i tilbudet fra de ulike leverandørene?
  • Hva slags kvalitet er nødvendig?
  • Hva slags kvalitet er det på systemet som vurderes?
  • Hvor etablert er leverandøren?

  Les også: Hva er det beste elektroniske låssystemet?

   

  Enkel forvaltning av det elektroniske låssystemet

  La oss se litt på detaljene: Funksjoner handler om eksempelvis appstyring av låsene fra mobilen. Er det inkludert eller innebærer det en tilleggskostnad? Er systemet i det hele tatt klargjort for appstyring?

  Enkel administrasjon av låssystemet bør være en avgjørende funksjon. Styret sparer seg for mange arbeidstimer hvis brikker og tilganger kan administreres av leverandøren.

   

  Enkelt og billig adgangskontrollsystem kan bli dyrt

  Kvaliteten dreier seg om blant annet hvor gode komponenter det er i løsningen. I vårt klima skal utedelene ha en viss IP-grad for å tåle fuktighet, kulde og temperatursvingninger. I et borettslag er det mye trafikk i dørene, og da må låssystemet tåle høyfrekvent bruk.

  Hvis styret faller for et tilbud til en overraskende grei pris, er det stor mulighet for at produktet ikke holder god nok kvalitet eller mangler funksjoner, og at det dermed kommer uforutsette kostnader i etterkant.

  Les mer: Hva koster det å oppgradere til elektronisk låssystem?

   

  Hva er inkludert i adgangssystemet?

  Sjekk også hvor komplett tilbudet er. Inkluderer det elektriske arbeider og tilstrekkelig med nøkkelbrikker?

  Hvis dere må hyre inn fagfolk til å strekke kabler og sette opp stikkontakter i tillegg, blir den faktiske prisen høyere enn forventet.

  I utgangspunktet kan det virke greit at leveransen omfatter tre brikker til hver boenhet. Hvis det etterpå viser seg av halvparten av leilighetene har behov for flere enn det, blir det fort ekstra kostnader. Og stykkprisen kan gjerne bli høyere enn den som ble lagt i tilbudet.

  Slike detaljer vil dere avdekke ved å være tålmodige og systematiske i planleggingsfasen.

   

  Service på elektronisk adgangssystem

  Oppfølgingen av det elektroniske adgangssystemet må også være systematisk. Sjekk på forhånd hva slags serviceavtale leverandøren har å by på, både når det gjelder omfang og kostnader. En rekke produsenter setter krav at sertifisert personell foretar en årlig gjennomgang for at garantien skal gjelde.

  I tillegg vil en service avdekke slitasje og behov for utbedringer før ting utvikler seg til noe virkelig kostbart. Det gir mer forutsigbare kostnader og er en vesentlig del av det totale prisbildet

  Og husk at borettslaget er pålagt å ha ettersyn av branndører og rømningsveier, så en form for serviceavtale bør dere ha, uansett.

  Les mer: Hva omfatter en serviceavtale for elektronisk låssystem og dørmiljø?

   

  Leverandør av elektronisk låssystem

  Valg av leverandør påvirker også totalkosten. Jeg anbefaler å benytte én leverandør av hele det elektroniske låssystemet, med komponenter som motorlåser, beslag, programvare, brikker og elektroniske enheter i dørene – inkludert serviceavtalen.

  Da vet du at komponentene spiller sammen som de skal og blir fulgt opp av fagfolk med riktig kompetanse.

  Hvor mange leverandører ønsker styret å forholde seg til?

  • Flere parter betyr mer arbeid og tid som går med hvis det oppstår problemer.
  • Det er viktig å sjekke leverandørens økonomi, størrelse og eventuelt referanser, slik at man velger en leverandør som har god historikk og vil være i markedet også i framtiden.
  • Sjekk gjerne også om service og montasje gjøres av leverandørens egne montører, og om de har 24 timers vaktservice. Det kan være en fordel dersom noen skjer på nattestid eller i helg.

  Nyttige tips: Befaring før installasjon av elektronisk adgangssystem og porttelefon

   

  Riktig grunnlag for sammenligning

  Som du forstår, er det en rekke forhold som påvirker totalkostnaden på et elektronisk låssystem.

  Oppsummert er det vesentlig at kvaliteten på de tilbudte produktene er sammenlignbare. Sjekk grundig hvilke funksjoner dere har behov for og om alle disse er inkludert i pristilbudet.

  Det er også klokt å gå for en etablert leverandør som sitter på anerkjente produkter og har evne og kapasitet til å følge opp vedlikehold og garantiforpliktelser. En leverandør med eget serviceapparat og vaktordning er å foretrekke.

  Vi har sydd sammen en veiledning for borettslag og sameier hvor du kan gå mer i dybden:

  Last ned gratis kjøpsguide for elektronisk låssystem og porttelefon

  Dette blogginnlegget ble publisert første gang 9. november 2022 og er senere oppdatert.

  Temaer: Låssystem, Adgangskontroll, Borettslag, Elektronisk lås

  Av: Roar Forfang

  Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag og sameie

  Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.


  Bestill gratis befaring

  New call-to-action

  Nylige innlegg

  Søk i bloggen